Nedan finner du direktnummer och mobiltelefon till alla medarbetare på I-tek.

Växelns nummer är 0413-191 65.

Namn Befattning Telefon Mobiltelefon
Mats Sjöholm VD / sälj 0413-608 60 070-819 1652
Magnus Haellquist Säljare 0413-608 66 070-955 6630
Carina Sjöholm Ekonomi 0413-608 65 070-929 9260
Rolf Stenqvist Leveranser 0413-608 68 070-955 6631