Nedan finner du direktnummer och mobiltelefon till alla medarbetare på ITEK.

Växelns nummer är 0413-191 65.

Namn Befattning Telefon Mobiltelefon
Mats Sjöholm VD / sälj 0413-608 60
Magnus Haellquist Säljare 0413-608 66
Carina Sjöholm Ekonomi 0413-608 65
Rolf Stenqvist Leveranser 0413-608 68